دربهای پارکینگی

انواع درب های پارکینگی عبارتند از :

  • سکشنال
  • رول آپ
  • بازویی
  • ریلی

آدرس دفتر :

کرج - بلوار دانش آموز-ساختمان مهرویلا 

طبقه چهارم - شماره 13 - کدپستی : 3136953179

تلفن : 3-026950072

همراه : 09123110162

www.spm-co.com

 info@spm-co.com

shipyarddoor.com

 

© 2015 SPM-Co.COM . All rights reserved. Designed By Shahrooz Esmaeili