دربهای اتوماتیک و سیستم های بارگیری (02634275220)

ایمیل
info@spm-co.com
آدرس

دفتر مرکزی : کرج - بلوار دانش آموز- ساختمان مهرگان - طبقه چهارم - شماره 401

شرکت ایران رول

شرکت ایران رول در زمینه چاپ فعالیت دارد. این شرکت جهت درب ورودی سالن کارخانه با توجه به اینکه درب آهنی بزرگی داشتند و باز و بسته کردن این درب زمانبر بوده و دمای محیط در فصول سال غیر قابل کنترل بود. مشکل این مجموعه به پیشنهاد این شرکت با درب فولداپ سریع السیردر ابعاد بزرگ با ریل های یک تیکه و استاندارد درب های فولداپ و متریال از جنس دو جداره upvc همراه با ابریشم بافته شده 900 گرمی مهلر آلمان و موتورهای استاندارد سریع السیر با برند اروپایی طراحی و تولید و راه اندازی و برطرف گردید .

فیلم های پروژه ها

پروژه شرکت ایران رول

شرکت ایران رول

پروژه شرکت ایران رول

شرکت ایران رول

عکس های پروژه ها