دربهای اتوماتیک و سیستم های بارگیری (02634275220)

ایمیل
info@spm-co.com
آدرس

دفتر مرکزی : کرج - بلوار دانش آموز- ساختمان مهرگان - طبقه چهارم - شماره 401

  کاتالوگ محصولات صنعت پرشین مبنا

 • درب صنعتی سریع بازشو فولداپ
 • درب صنعتی سریع بازشو رولاپ
 • درب صنعتی سریع بازشو سرد خانه ای
 • درب اتوماتیک سکشنال صنعتی
 • تونل بارگیری - چادر بارگیری
 • رمپ بارگیری
 • درب اتوماتیک سکشنال پارکینگی
 • درب صنعتی سریع بازشو هیبریدی
 • درب پارکینگی سریع باز شو هیبریدی
 • درب اتوماتیک آشیانه هواپیما
کاتالوگ مشخصات درب صنعتی سریع بازشو فولداپ
کاتالوگ مشخصات درب صنعتی سریع بازشو رولاپ
کاتالوگ مشخصات درب صنعتی سریع بازشو سرد خانه ای
کاتالوگ مشخصات درب اتوماتیک سکشنال صنعتی
کاتالوگ مشخصات تونل بارگیری - چادر بارگیری
کاتالوگ مشخصات رمپ بارگیری
کاتالوگ مشخصات درب اتوماتیک سکشنال پارکینگی
کاتالوگ مشخصات درب صنعتی سریع بازشو هیبریدی
کاتالوگ مشخصات درب پارکینگی سریع باز شو هیبریدی
کاتالوگ مشخصات درب اتوماتیک آشیانه هواپیما