دربهای اتوماتیک و سیستم های بارگیری (02634275220)

ایمیل
info@spm-co.com
آدرس

دفتر مرکزی : کرج - بلوار دانش آموز- ساختمان مهرگان - طبقه چهارم - شماره 401

پروژه شرکت راستی کار البرز

شرکت راستی کار البرز به عنوان یک شرکت پیشتاز در عرصه صنعت ، جهت تولید قطعات خودرو های ایمن تر با کیفیت مطلوب و مدرن پیش می رود . این شرکت جهت درب های بزرگ و ورودی سالنها نیاز به درب های سریع السیر داشته که بعد از بازدید از شرکت پیشنهاد درب فولداپ سریع السیر داده شد، این درب سریع از جنس UPVC همراه با ابریشم بافته شده 900 گرمی و ریل های یک تکه و مستحکم است که با طراحی خاص این نوع درب ها با شرایط محیطی کارخانه هماهنگ می باشد.

فیلم های پروژه ها

شرکت راستی کار البرز

پروژه شرکت راستی کار البرز

شرکت راستی کار البرز

پروژه شرکت راستی کار البرز

عکس های پروژه ها