دربهای اتوماتیک و سیستم های بارگیری (02634275220)

ایمیل
info@spm-co.com
آدرس

دفتر مرکزی : کرج - بلوار دانش آموز- ساختمان مهرگان - طبقه چهارم - شماره 401

پروژه شرکت کروز

شرکت کروز در عرصه صنعت خودروسازی با کیفیت مطلوب و مدرن پیش می رود . این شرکت جهت درب های بزرگ و ورودی انبارها و سالنها نیاز به درب های سریع السیر داشته است، که بعد از بازدید از طرف مهندسین شرکت پیشنهاد درب فولداپ سریع السیر به شرکت کروز داده شد. که ساخت این نوع درب سریع از جنس UPVC همراه با ابریشم بافته شده 900 گرمی و ریل های یک تکه و مستحکم می باشد. و طراحی خاص این نوع درب ها به گونه ایست که با شرایط محیطی کارخانه هماهنگ باشد.

فیلم های پروژه ها

شرکت کروز

پروژه شرکت کروز

شرکت کروز

پروژه شرکت کروز

عکس های پروژه ها