دربهای اتوماتیک و سیستم های بارگیری (02634275220)

ایمیل
info@spm-co.com
آدرس

دفتر مرکزی : کرج - بلوار دانش آموز- ساختمان مهرگان - طبقه چهارم - شماره 401

  کاتالوگ محصولات صنعت پرشین مبنا

 • درب فولد آپ سریع السیر
 • درب رول آپ سریع السیر
 • درب سردخانه ای
 • سکشنال صنعتی
 • تونل بارگیری - چادر بارگیری
 • رمپ بارگیری
 • سکشنال پارکینگی
 • درب هیبریدی
 • درب پارکینگی اتوماتیک سریع باز شو هیبریدی
کاتالوگ مشخصات درب فولد آپ سریع السیر
کاتالوگ مشخصات درب رول آپ سریع السیر
کاتالوگ مشخصات درب سردخانه ای
کاتالوگ مشخصات سکشنال صنعتی
کاتالوگ مشخصات تونل بارگیری - چادر بارگیری
کاتالوگ مشخصات رمپ بارگیری
کاتالوگ مشخصات سکشنال پارکینگی
کاتالوگ مشخصات درب هیبریدی
کاتالوگ مشخصات درب پارکینگی اتوماتیک سریع باز شو هیبریدی