دربهای اتوماتیک و سیستم های بارگیری (02634275220)

ایمیل
info@spm-co.com
آدرس

دفتر مرکزی : کرج - بلوار دانش آموز- ساختمان مهرگان - طبقه چهارم - شماره 401

شرکت سندن ایرانیان

شرکت سندن ایرانیان به عنوان یک شرکت پیشتاز در عرصه صنعت ، جهت تولید قطعات خودرو های ایمن تر با کیفیت مطلوب می باشد . این شرکت جهت درب های بزرگ و ورودی سالنها نیاز به درب های سریع السیر داشته که بعد از بازدید شرکت پیشنهاد درب فولداپ سریع داده شد. که این نوع درب سریع از جنس UPVC همراه با ابریشم بافته شده 900 گرمی و ریل های یک تکه و مستحکم است و با طراحی خاص این نوع درب ها که با شرایط محیطی کارخانه هماهنگ می باشد.

فیلم های پروژه ها

پروژه شرکت سندن ایرانیان

شرکت سندن ایرانیان

پروژه شرکت سندن ایرانیان

شرکت سندن ایرانیان

عکس های پروژه ها