رمپ بارگیری متحرک

سیستم لب و هیدرولیک بصورت ویژه طراحی شده مانع از هرگونه خرابی و بارگذاری ایمنی در تأمین می شود. 
ویژگی های مشترک:
1.تمام سیستم ها از مواد فلزی تولید می شوند.
2.تمام سیستم با درایور الکترو هیدرولیک کار می کند.
3.تمام سیلندر هیدرولیک سیستم دارای شاخ است.
4.تمام مدل های dock leveler با نصب آسان و کارایی طراحی شده اند.
5.انواع مختلف را می توان به رنگ دلخواه رنگ آمیزی کرد و همچنین پوشش گالوانیزه گرم قابل استفاده است
6.کلیه سیستم ها مطابق با CE Norm طراحی و ساخته شده اند
نگهداری و ایمنی:
تسطیح اسکله در صورت نیاز به نقاشی منیزیم مینتانس کم نیاز دارد و استوپر لاستیکی را در 2 سال تغییر می دهد. بنابراین سیستم کارآمد طراحی شده است
تمام تراز كننده های داك مجهز به توقف اضطراری خودكار ، شیرآلات اضطراری ، شیرهای پاراكوته و درپوش لاستیکی مجهز هستند.