رمپ بارگیری

بیشترین دغدغه ای که در هر کارگاه صنعتی احساس می شود عدم صدمه دیدن مواد اولیه و یا محصولات نهایی می باشد. عمده آسیبی که کالا می بیند در حین بار گیری یا تخلیه آن ناشی می گردد. 
رمپ های بارگیری یا همسطح کنده ها در تناژ های 6 و 9 قابل اجرا می باشند.
رمپ بارگیری یاهمسط کننده می تواند تمامی نیازهای شمار را برای بارگیری و تخلیه حل کند .با ابعاد استاندارد برای استفاده از لیفتراک و دیگر سیستم های بالابر ، شرکت صنعت پرشین مبنا می تواند آنچه را که مورد نیاز مصرف کننده می باشد طبق استانداردها طراحی و تولید کند.
سیستم ،لپ تاپ و سیستم هیدرولیک طراحی شده است و هرگونه خرابی و بارگذاری ایمنی را مسدود می کند. دریچه های انفجاری شیلنگ ایمنی اضافی را برای صرفه جویی در سیستم رمپ فراهم می کند. ورق های فولادی با مقاومت بالا بدون جوش تا 3000 میلی متر استفاده می شود تنها سیستم رمپ بارگیری بدون ورق های جوش داده نشده است. سوئیچ ایمنی مسدود شده است. طراحی رمپ بارگیری می تواند مورد نیاز خاص خود را تغییر دهد.
 .با استفاده از این سیستم می توانید کالاها را در یک یا چند حرکت به داخل کامیون یا خارج از آن منتقل کنید.