درب های ریلی و پروانه ای

ورودی پارکینگها که از درب ریلی استفاده شده را می توان با نصب موتورهای مخصوص به نسبت وزن درب ، اتوماتیک کرد. جهت حفظ امنیت و عدم پیاده شدن در هنگام تردد می توان  با استفاده از ریموت یا موبایل درب را باز و بسته کرد.
برای دربهای کشویی ورودی کارخانجات و مراکز صنعتی و تجاری با عرض های زیاد نیز میتوان با احتساب وزن و طول در موتورهای مخصوص صنعتی استفاده کرد. معمولا این نوع موتورها از 150 تا 5000 کیلوگرم به صورت استاندارد موجود می باشد.
شرکت صنعت پرشین مبنا اجرا کننده تولید و نصب انواع درب های ریلی و پروانه ای می باشد.