درب رولاپ سریع السیر

نیاز بیشتر کارخانه ها برای محیط های داخلی سالن ها ، جدا سازی سالن ها ، درب های بیرونی  و … استفاده از درب های پرسرعت و مقاوم می باشد و همچنین درهایی که :

  1. سرعت باز شو 80 تا 130 سانتی متر بر ثانیه
  2. تحمل باد 40 تا 80 کیلومتر
  3. دارای سنسور متال و رادار چشمی و سنسور ایمنی
  4. جلوگیری از تبادل هوا و جداسازی انبار از سالن

درب های رولاپ سریع السیر تمامی این ویژگی هار را در بر دارد این محصول با قیمت مناسب با کیفیت و ایمنی بالا در توسط شرکت صنعت پرشین مبنا در اختیار شما قرار میگیرد