سکشنال صنعتی

این درب ها بصورت ورتیکال یا گیوتینی ساخته و نصب می شوند.

تردد بالا و امنیت در تردد (در هنگام  بسته شدن در صورت عبور عابر و یا ماشین در متوقف شده و عقب گرد می کند.
)

از چندین پنل هرکدام به ارتفاع 50 تا 60 سانتی متر و ضخامت 4 سانتی متر تشکیل شده است.

عایق کامل گردو خاک  به علت داشتن لاستیک های دور درب

ارتفاع باز شو درب ها با توجه به نیاز مشتری تغییر میکند.

دارای خلاص کن دستی که در هنگام قطع برق قابل  استفاده باشد